కరోనా ఎఫెక్ట్ : ఏప్రిల్ 3కు Vivo V19 స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ వాయిదా